CA PERN ... v dobrých rukou


Situace v zemi 2016

Projel jsem počátkem června celou oblast Olympské riviery včetně oblasti hor a části vnitrozemí. Celá oblast je naprosto bezpečné, nevyskytují se zde žádné utečenecké tábory, nikde jsem se nesetkal ani s náznakem jakýchkoli komplikací či možných bezpečnostních rizik.  Cenové relace sezónního zboží (ovoce, zelenina, ryba, sýry a pod.) jsou zcela stejné jako po několik posledních let, některé produkty jsou naopak levnější. Obdobně to platí i pro ceny v restauracích a kavárnách.