CA PERN ... v dobrých rukou


Cestovní pojištění Union

Kompletní nabídku cestovního pojištění Union Vám přiblížíme v naší CK. Pojištění lze uzavírat i na služební a soukromé cesty do zahraničí, a to na libovolný počet dní (na 1 den, nebo až např. na 1 rok).

Nabídka velmi výhodného komplexního cestovního pojištění pro cestující do zahraničí bez věkového omezení.

SAZBA POJISTNÉHO (na osobu a den)

územní platnost sazba v Kč
Evropa 18
mimo Evropy 28
svět 38
Slovenská republika 14

Územní platnost pojištění

Evropa - evropské státy a Turecko, Alžír, Maroko, Tunisko, Kypr, Egypt, Izrael, Jordánsko a evropská část Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění

Mimo Evropu - kdekoliv na světě kromě: USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, Jihoafrické republiky, České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění

Svět - kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění

 

Riziko/rozsah Limit pojistného plnění
pojištění léčebných výloh:  
a) ošetření, hospitalizace, převoz do vlasti 100.000 EUR
b) převoz tělesných ostatků 7.000 EUR
c) nákup nebo oprava dioptrických nebo
protetických pomůcek
100 EUR
 
d) ošetření jednoho zubu/
celkem za všechny zuby
100 EUR/
max. 300 EUR
astistenční služba:
24 hodin denně dostupný servis při
pojistné události v zahraničí

bez limitu
 
pojištění zavazazadel:
poškození, zničení, odcizení, ztráta
pojištěných věcí
10.000 Kč
max. 5.000 Kč/1 věc
spoluúčast 500 Kč
opožděné dodání zavazadel
leteckou společností:

nákup náhradních oděvů a toaletních potřeb
 


min. 24 hod max. 48 hod 100 EUR
déle než 48 hod. 300 EUR
ztráta dokladů:
náklady na obstarání náhradních dokladů

350 EUR
pojištění odpovědnosti za škodu:
škody na zdraví
škody na majetku
náklady na advokáta/náklady kauce
celkem za náklady na advokáta/náklady kauce

100.000 EUR
35.000 EUR
2.000 EUR/3.000 EUR
max. 5.000 EUR
pojištění storna zájezdu:
- choroba, úraz, živelná událost, trestný čin
- úmrtí pojistného, úmrtí blízké osoby

 

80% stonopoplatku,
100% stornopoplatku,
max. 12.000 Kč/1 osoba
celkem max. 36.000 Kč

Pozn.: Jiné varianty cestovního pojištění - bližší informace v CK.